KONTAKT Z NAMI


TELEFON:
+48 41 3678650Dane spółki:

Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, NIP 9591726258; kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN, BDO 000434772.

Tło

NEWSLETTER

Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło