TOOLEX

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX

4 - 6 października 2016

Zapraszamy na kolejną edycję Targów: 3-5 października 2017

Relacja z targów TOOLEX 2016Zobacz w większym rozmiarze

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Program wydarzeń przygotowany przez
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

 

Dwa wykłady są dedykowane Wystawcom oraz branżowym Zwiedzającym Targi:  "Bezpieczeństwo maszyn" - wykład poprowadzi dr inż. Maciej Kwaśny
Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz dyrektywą 2009/104/WE w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Wykład skierowany będzie przede wszystkim do kadry kierowniczej, producentów oraz projektantów maszyn i urządzeń, służb utrzymania ruchu oraz pracowników zajmujących się problematyką BHP.

4.10.2016r. - godz. 10.00 - sala konferencyjna nr 3


"Systemy oceny zgodności - oznakowanie CE"  - wykład poprowadzi mgr inż. Edward Makieła / dr inż. Maciej Kwaśny
Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z odpowiedzialnością za wyrób oraz systemami oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia - oznakowanie CE. Wykład skierowany będzie przede do producentów (również ich upoważnionych przedstawicieli), eksporterów oraz importerów artykułów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia.

5.10.2016r. - godz. 10.00 - sala konferencyjna nr 3


„ZETOM” Katowice zaprasza także na swoje stoisko w Pawilonie B [B-606] na konsultacje:

"Bezpieczeństwo maszyn" - konsultacje w zakresie:
- dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy,
- wymagań dotyczących elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO 13849.

4.10.2016r. - w godzinach: 11.00 - 14.00 - stoisko B-606


"Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia - oznakowanie CE" - konsultacje w zakresie takich zagadnień, jak:
aktualne przepisy prawne, odpowiedzialność za wyrób i obowiązki, procedury oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami, normy zharmonizowane, główne przyczyny niezgodności i procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności, dokumentacja, w tym wystawienie dokumentu potwierdzającego zgodność wyrobu i znakowanie wyrobów znakiem CE.

5.10.2016r. - w godzinach: 11.00 - 14.00 - stoisko B-606


"Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych" - konsultacje w zakresie podstaw metrologii, metrologii prawnej, zasad wzorcowania przyrządów pomiarowych, niepewności pomiarowej, błędów i ich źródeł w pomiarach, kryteriów doboru środków pomiarowych oraz praktycznych zastosowań technik pomiarowych.

6.10.2016r. - w godzinach: 11.00 - 14.00 - stoisko B-606

 

Seminarium: Innowacyjne metody monitoringu, gromadzenia danych i optymalizacji parametrów procesu obróbki skrawaniem – w oparciu o przykłady wdrożeń w branży motoryzacyjnej, lotniczej i zbrojeniowej.

Spotkanie poprowadzi pan Paweł Ziobro – audytor/ekspert procesów produkcyjnych, gość targów TOOLEX.  Seminarium towarzyszyć będzie sesja warsztatowa, a w trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z technologią tworzenia aplikacji kontroli procesu obróbki skrawaniem, skonfigurować system monitoringu dopasowany do specyfiki własnego procesu, jak również podzielić się swoimi cennymi doświadczeniami.


6.10.2016r., godz. 10:00 - 12:00, sala konferencyjna nr 3

 

ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
„Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń”.

Ciekawie zapowiada się coroczne spotkanie Tribologów organizowane przez przedstawicieli Politechniki Śląskiej oraz Polskiego Towarzystwa Trybologicznego Oddział Śląsk, pt. „Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń”. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi technologiami i nowinkami rynkowymi, a także wstęp do dyskusji dotyczącej np. problemom związanym z eksploatacją układów zasilania oraz badaniom porównawczym olejów silnikowych stosowanych do dryftu. Uczestnicy spróbują także znaleźć odpowiedź na pytanie, czy uda się zbudować bezolejowy silnik spalinowy.
 
4.10.2016r., godz. 11:00 - 13:00, sala konferencyjna nr 2