TOOLEX

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX

4 - 6 października 2016

Zapraszamy na kolejną edycję Targów: 3-5 października 2017

Relacja z targów TOOLEX 2016Zobacz w większym rozmiarze

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR" 

 PROGRAM TARGÓW
Godzina Wydarzenie  Miejsce
   4 października 2016, WTOREK
9:00 - 17:00 TARGI OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH  
9:00 - 17:00 Seminarium firmy SANDVIK  Sala nr 1
10:00 - 11:00 Wykład: Bezpieczeństwo maszyn
Prelegent: dr inż. Maciej Kwaśny
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. 
Sala nr 3 
11:00 - 14:00 "Bezpieczeństwo maszyn" - konsultacje w zakresie:
- dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy,
- wymagań dotyczących elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem w oparciu o normę ISO 13849.
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. 
Stoisko nr B-606
11:00 - 13:00 XXXVII ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW nt. Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń,
"Problemy związane z eksploatacją układów zasilania CammonRail", dr hab.inż Zbigniew Stanik, Politechnika Śląska
"Badania porównawcze olejów silnikowych stosowanych do dryftu", dr inż. Henryk Bąkowski, Politechnika Śląska
"Czy zbudujemy bezolejowy silnik spalinowy?", prof. dr hab. Andrzej Posmyk, Wydział Transportu Politechnika Śląska, Śląski Oddział PTT
Sala nr 2
12:00 - 13:00 Seminarium: Technologia mycia w przemyśle obróbczym
Prelegent: Estera Kula, R&D Manager
Organizator: GT85 Polska
Sala nr 3
 5 października 2016, ŚRODA 
9:00 - 17:00 TARGI OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH   
9:00 - 17:00 Seminarium firmy SANDVIK  Sala nr 1
10:00 - 11:00 Wykład: "Systemy oceny zgodności - oznakowanie CE"
Prelegent: mgr inż. Edward Makieła / dr inż. Maciej Kwaśny
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. 
Sala nr 3 
11:00 - 14:00 "Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia - oznakowanie CE" - konsultacje w zakresie takich zagadnień, jak:
aktualne przepisy prawne, odpowiedzialność za wyrób i obowiązki, procedury oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami, normy zharmonizowane, główne przyczyny niezgodności i procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności, dokumentacja, w tym wystawienie dokumentu potwierdzającego zgodność wyrobu i znakowanie wyrobów znakiem CE.
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.

Stoisko nr B-606
12:00 - 13:00 Seminarium: Technologia mycia w przemyśle obróbczym
Prelegent: Estera Kula, R&D Manager
Organizator: GT85 Polska
Sala nr 3
 6 października 2016, CZWARTEK 
9:00 - 16:00 TARGI OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH  
9:00 - 16:00 Seminarium firmy SANDVIK  Sala nr 1
10:00 - 13:00 Seminarium pt.: "Lasery – współczesne zastosowania przemysłowe"
Organizator: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
10.00 – 10.20 Otwarcie Seminarium, prezentacja Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Jacek Ziółek – Z-ca Dyrektora Instytutu
10.20 – 10.50 System stapiania laserowego jako nowoczesne narzędzie wytwarzania przyrostowego funkcjonalnych części metalowych – charakterystyka oraz przykłady aplikacji
Bogdan Dąbrowski - Renishaw Polska Sp. z o.o.
10.50 – 11.10 Selektywne spiekanie laserowe – przykłady zastosowań w medycynie
Barbara Staniewicz-Brudnik, Andrzej Stwora , Grzegorz Skrabalak, Elżbieta Bączek - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
11.10 – 11.30 Ekonomiczne aspekty wytwarzania przyrostowego elementów z proszków metali
Grzegorz Skrabalak – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.05 Laserowa obróbka powierzchniowa materiałów
Damian Janicki – Katedra Spawalnictwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
12.05 – 12.25 Metoda hybrydowa. Podstawy teoretyczno-technologiczne procesu
Marek Banasik, Michał Urbańczyk – Zakład Technologii Spawalniczych, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
12.25 – 12.45 Monitorowanie procesu spawania hybrydowego
Leszek Szubert, Piotr Skoczewski, Mariusz Welcel, Marek Banasik, Michał Urbańczyk – Zakład Technologii Spawalniczych, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
12.45 – 13.00 Zamknięcie Seminarium
Sala nr 2 
10:00 - 12:00 Seminarium: Innowacyjne metody monitoringu, gromadzenia danych i optymalizacji parametrów procesu obróbki skrawaniem – w oparciu o przykłady wdrożeń w branży motoryzacyjnej, lotniczej i zbrojeniowej
Prelegent: Paweł Ziobro – audytor/ekspert procesów produkcyjnych, gość targów TOOLEX
Sala nr 3 
11:00 - 14:00 "Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych" - konsultacje w zakresie podstaw metrologii, metrologii prawnej, zasad wzorcowania przyrządów pomiarowych, niepewności pomiarowej, błędów i ich źródeł w pomiarach, kryteriów doboru środków pomiarowych oraz praktycznych zastosowań technik pomiarowych.
Organizator: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. 
Stoisko nr B-606