Salon Elektrotechniki Przemysłowej

Salon Elektrotechniki Przemysłowej

4 - 5 grudnia 2018

Dziękujemy za udział w targach, zapraszamy na kolejną edycję jesienią 2019 r.

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"

Rejestracja Zwiedzających na
Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo
Salon Elektrotechniki Przemysłowej

organizowane w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu,
ul. Braci Mieroszewskich 124 w dniach
4-5 grudnia 2018 r.

Niniejszej rejestracji można dokonać
do dnia 3 grudnia 2018 r. do godziny 23:59.


Poprawne dokonanie rejestracji uprawnia do bezpłatnego wstępu.

Rejestracja obowiązuje również osoby posiadające ZAPROSZENIA, które chcą skorzystać z wstępu bezpłatnego.

Registration for visitors of:
Light Technologies Fair LUMENexpo
Showroom of Industrial Electrotechnology

organized in Expo Silesia Exhibition Centre in Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
from 4nd to 5th December 2018

This registration is open until 3th December 2018, 11:59 p.m.

The registration will entitle you to free entrance.
The registration is also valid for persons with INVITATIONS who are entitled to free entrance.* pola wymagane / required fields

Targi / Fair: *

Imię / Name: *

Nazwisko / Surname: *

Firma / Company: *

Ulica / Street: *

Numer / Number: *

Miasto / City: *

Kod pocztowy / Post code: *

Stanowisko / Position: *

Branża / Trade: *

Nr. telefonu / Phone number: *

e-mail: *


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na powyższe uniemożliwia rejestrację w serwisie.

It is voluntary to provide personal data, but the lack of consent to the above makes it impossible to register in the service.