Salon Elektrotechniki Przemysłowej

Salon Elektrotechniki Przemysłowej

23 - 24 października 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"PROGRAM TARGÓW I KONFERENCJI
 
23 października 2019 (środa)                                                                                                                         
 
KONFERENCJA na temat wybranych problemów techniki świetlnej
 
Polski Komitet Oświetleniowy PKOśw. SEP
 
KONFERENCJA pt.: "Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych", cz. 1.
 
Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.,
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.

KONFERENCJA branżowa dotycząca oświetlenia,

 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP,
Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP,
Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lightnig
 
24 października 2019 (czwartek)                                                                                                                   
 
KONFERENCJA pt.: "Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych", cz. 2.
 
Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.,
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
 
SZKOLENIE pt.: „Wymagania prawne rynku UE- Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg. Normy PN-EN 60598-1:2015.”,
 
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
 
PREZENTACJE FIRMOWE


Program z dnia 5 września 2019. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 

 
WSTĘP NA KONFERENCJE JEST BEZPŁATNY. ZAPRASZAMY.