Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Tło

MONITORING WIZYJNY

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EXPO SILESIA sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) uprzejmie informujemy Państwa, że:

1) administratorem systemu monitoringu wizyjnego na terenie obiektu Centrum Targowo –Konferencyjnego Expo Silesia jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, NIP 9591726258, adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

3) monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Ogólnego Rozporządzenia.

4) odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umów (np. Spółka Asistnet sp. z o.o. nr KRS: 0000193024),

5) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 7 dni od zapisania,

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych przepisami prawa.

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 


NEWSLETTER

Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło