REHexpo

Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego

20 - 21 kwietnia 2018

ZAREJESTRUJ SIĘ I KUP ULOGOWY BILET!

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"PROGRAM
Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo
20-21 kwietnia 2018

 

 20 kwietnia 2018 – piątek
 
 
Godzina
Nazwa wydarzenia / miejsce
  
10:00OTWARCIE TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH
  

8:50-9:50

Stanowisko konferencji: 15 lat osteopatii w Polsce (strefa wejścia)
  
10:00-17:30Prezentacje własne Wystawców
  
 SALA KONFERENCYJNA NR 1
  
10:00 - 17:30

Konferencja: 15 lat osteopatii w Polsce -"Miejsce osteopatii w leczeniu ostrych stanów bólowych",

Organizator: OSTEON Polska Akademia Osteopatii, Towarzystwo Osteopatów Polskich, Forum Media Polska oraz Expo Silesia

 

Rejestracja na stronie www.konferencjaosteopatyczna.pl

  
  SALA KONFERENCYJNA NR 3
  
10:00 - 10:30
"Formy i zakres wsparcia ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych"- PFRON
  
11:00 - 11:30
"WAVEBALANCE® - innowacyjna metoda dla fizjoterapii i masaży"- Natasza Sallmann, ekspert ds. health & spa
  
 SALA KONFERENCYJNA NR 5
  
10:00 - 11:30

Panel seminaryjny: „Nowoczesna Fizjoterapia w chorobach układu krążenia i  oddechowego”,
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii

  
 

1. „Testy funkcjonalne w chorobach układu krążenia i oddechowego”, dr Jacek Łuniewski
2. „Kwalifikacja do rehabilitacji w chorobach układu krążenia i oddechowego”, dr Katarzyna Bogacz
3. „Test na zawartość wodoru w powietrzu wydychanym”, dr Marcin Krajczy
4. „Termowizja i reografia”, dr Aleksandra Skomudek
5. „Vasomotion w adaptacji do wysiłku fizycznego”, dr Henryk Racheniuk
6. „Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w terapii”, dr Sebastian Rutkowski
7. „Biofeedback – nowa forma treningu”, mgr Witold Pawełczyk
8. „Wpływ diety na choroby układu krążenia i oddechowego”, dr Małgorzata Proszkowiec
9. „Nowe doniesienia w onkologii pulmonologicznej”, dr Anna Rutkowska

  
11:30-12:00
Przerwa kawowa i UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW (scena na hali)
  
  SALA KONFERENCYJNA NR 2
  
12:00 - 12:40

Wykłady:

1. „Inżynieria rehabilitacyjna w programie Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej”, prof. dr hab. inż. Jan Marciniak, Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

2. „Badania naukowe w medycynie fizykalnej i rehabilitacji” - dr hab. n. med. Jacek Durmała Prezes PTReh.

  
12:40 - 14:20

Panel seminaryjny: „Uzdrowisko – miejsce spotkania medycyny fizykalnej i balneologii z rehabilitacją”,

Organizator: Sekcja Rehabilitacji Uzdrowiskowej PTReh

  
 

1. „Rola lecznictwa uzdrowiskowego w realizowaniu założeń polityki senioralnej” - dr n. med. Robert Szafkowski Konsultant krajowy w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej
2. „Kompleksowe modele terapeutyczne w balneorehabilitacji uzdrowiskowej – na przykładzie „Uzdrowiska Lądek – Długopole” S.A.” - dr Aleksandra Sędziak, Dyrektor ds. lecznictwa „Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A., Naczelny Lekarz Uzdrowiska Uzdrowisk Województwa Dolnośląskiego
3. "Zastosowanie naturalnych surowców leczniczych w warunkach pozauzdrowiskowych dla potrzeb rehabilitacji" - prof. Marta Woldańska-Okońska Przewodnicząca Sekcji Rehabilitacji Uzdrowiskowej PTReh

4. “Rehabilitacja w warunkach uzdrowiskowych sukcesem komercyjnym Sanatorium, na przykładzie Kliniki Uzdrowiskowej “ Pod Tężniami” im Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych.”- dr Izabela Kowacka – Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

14:20- 15:00 przerwa kawowa

  
15:00 - 17:00

Panel seminaryjny: "Wybrane problemy współczesnej rehabilitacji"

Organizator: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

 

1."Zastosowanie chodu tyłem w rehabilitacji osób starszych"- dr Marek Walusiak
2."Nowoczesne technologie w reedukacji chodu"- prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, AWF Warszawa, Katedra Rehabilitacji
3."Rehabilitacja chorych z rakiem płuc- możliwości i potrzeby"- dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski, Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji Pulmonologicznej PTReh
4."Leczenie gorsetowe skoliozy idiopatyczej"- mgr Artur Daniecki

5."Wykorzystywanie technik powięziowych w terapii zespołu cieśni nadgarstka- pokaz praktyczny"- mgr Tomasz Bilewicz, Katedra i Zakład Rehabilitacji ŚUM w Katowicach

  
 SALA KONFERENCYJNA NR 5
  
12:00 - 17:30

Panel seminaryjny: "Fizjoterapia: wczoraj, dziś, jutro- wyzwania i zadania",

Organizator: Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

  
 

12:00 - 13:30 - "Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty z PWZF"- dr Marek Walusiak
13:30 – 13:45 - przerwa kawowa

13:45 -14:30- "Badanie fizjoterapeutyczne, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej"- mgr Piotr Szczepański

14:30 - 16:00 - "Jak dostrzec niewidoczne zaburzenia chodu - od ogółu do szczegółu. Podejście kliniczne”- mgr Jakub Marciński
16:00 – 17:30 - "Teraźniejszość i przyszłość wczesnej fizjoterapii po uszkodzeniu mózgu-podejście kliniczne"- dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

  

STOISKO 53 - WARSZTATY, PREZENTACJE INTERAKTYWNE

  
12:00 - 17:30

Warsztaty, Prezentacje interaktywne:
Organizator: Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządów Ruchu

 

Rejestracja na stronie: https://goo.gl/forms/mstw4Lhdo8VfhJTD2

  
 

12:15 - 14:30 - Warsztaty:

1. "Gorset do leczenia skoliozy. Nowoczesne techniki pobierania miar oraz wykonania modelu" – ASTEND Sp. z o.o. mgr Grzegorz Tomkiewicz- manager działu projektowania

2. "Wykorzystanie narzędzi inżynierskich do projektowania wkładek ortopedycznych po amputacji w obrębie przodostopia" - Armed Ort Sp.z o.o. mgr inż. Damian Szubski - kierownik pracowni inżynierii biomedycznej

3."Oprogramowanie MEDI wspierające ustawienie korekcji dla wkładek IGLI"- Medi Polska Maciej Mazur, Area Sales Manager

 

14:30 - 16:15 przerwa

 

16:15 - 17:30 - Prezentacje interaktywne:

1. "Obuwie ortopedyczne - nowoczesne narzędzia wsparcia produkcji" - PZPiONR Ortomax - Ewa Niksa- właściciel firmy

2. "Użycie druku 3D w protetyce kończyny dolnej - projektowanie wspomagane komputerowo" - PROTEO Rafał Pierzchalski - właściciel firmy

  
 SALA KONFERENCYJNA NR 4
  
12:30 - 13:00
"BioPhysio- X-PowerLight- Aktywacja autoregulacji wad postawy i bólu- "Nastawianie" było wczoraj"- Klaus Eikenberg, Michał Swoboda
 

 

17:30
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA TARGÓW
  
 21 kwietnia 2018 – sobota
  
GodzinaNazwa wydarzenia / miejsce
  
10:00
OTWARCIE TARGÓW DLA ZWIEDZAJĄCYCH
  
8:50-9:50Stanowisko konferencji: 15 lat osteopatii w Polsce (strefa wejścia)
  
10:00-15:30Prezentacje własne Wystawców
  
 SALA KONFERENCYJNA NR 1 i 2
  
10:00 - 15:30

Konferencja: 15 lat osteopatii w Polsce -"Miejsce osteopatii w leczeniu ostrych stanów bólowych"

Organizator: OSTEON Polska Akademia Osteopatii, Towarzystwo Osteopatów Polskich, Forum Media Polska oraz Expo Silesia

 

Rejestracja na stronie www.konferencjaosteopatyczna.pl

  
 SALA KONFERENCYJNA NR 3
  
10:00 - 12:00

Warsztat:

Rejestracja na warsztaty: https://exposilesia.pl/rehexpo/114/0/pl/

"Podstawy rehabilitacji osób w śpiączce i ograniczoną percepcją- według koncepcji stymulacji bazalnej", dr Grzegorz Biliński, Grzegorz Biliński Akademia Rehabilitacji

  
  Prelekcje:
  
12:30 - 13:30

"Presplinting - diagnostyka funkcjonalna z użyciem systemu band-o-fix"- mgr fzjoterapii, ortotyk Agnieszka Ciukszo

  
13:40 - 14:00
 "Aktywność fizyczna- siłą napędową pamięci i procesu uczenia się"- dr Ewa Bujak, PWSZ Tarnów, Moovie Polska.
  
14:05 - 15:05
"Krioterapia i jej zastosowanie", Łukasz Mędrzak, firma „JBG-2” Sp. z o. o.
  
 SALA KONFERENCYJNA NR 5
  
10:00 - 13:30

Warsztaty:
Organizator: Akademia WSB, Katedra Fizjoterapii

Rejestracja na warsztaty: lista zamknięta

  
 

10:00 - 11:30- Trening funkcjonalny w dysfunkcjach narządu ruchu- „Trening funkcjonalny na podłożu sensomotorycznym, wprowadzenie do metody Vitality Flossing”– Józef Spałek właściciel TB Polska Sp. z o.o., Maciej Skarwecki, trener Thera Band, TB Polska Sp. z o.o.

11:30 - 12:00- przerwa organizacyjna

12:00 - 13:30- Trening funkcjonalny u osób aktywnych fizycznie (w rekreacji i sporcie) - "Trening EMS w sporcie i rekreacji”– Klaudia Sobczyk trener, właściciel GALERII TRENINGU EMS, Jacek Kostrzewa trener EMS, Wiktor Kostrzewa trener EMS

  
14:00 - 15:30

Prelekcje:
Organizator: Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji

  
 

14:00 – 15:00 - „Problemy rehabilitacji osób w śpiączce i z ograniczoną percepcją”, dr Grzegorz Biliński, Grzegorz Biliński Akademia Rehabilitacji

15:00 – 15:30 - „Wsparcie procesów rehabilitacji przez działalność OPP na przykładzie Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji”, dr Grzegorz Biliński, Prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji

  
 STOISKO 53 - WARSZTATY
  
10:00 - 15:30

Warsztaty, Wystawa:

Organizator: Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządów Ruchu

 

Rejestracja na stronie: https://goo.gl/forms/mstw4Lhdo8VfhJTD2

  
 11:00 - 15:00 - Warsztaty:

1. "Druk 3D w protetyce kończyny górnej"- Gleze Prosthetics- inż. Katarzyna Piechnik - technik ortopeda, mrg Anna Król- pielęgniarka dyplomowana innovamed

2. "Warsztaty dla wolontariuszy PTOiPr - e-Nable, "Ręka e-Nable" - Krzysztof Grandys - Prezes fundacji e-Nable Polska

 

10:00 - 15:30 Wydarzenia towarzyszące:

 

1. Wystawa zdjęć z okazji minionych 15 lat PTOiPr

2. Monografia: Wkładki ortopedyczne dla osób po amputacji w obrębie kończyny dolnej. Analiza rozkładu sił nacisku stopy zdrowej na podłoże.

  
  SALA KONFERENCYJNA NR 4
  

13:00 - 15:00

 Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 

 

15:30
ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA TARGÓW