REHexpo

Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego

20 - 21 kwietnia 2018

ZAREJESTRUJ SIĘ I KUP ULOGOWY BILET!

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Serdecznie zapraszamy na:


Akcję: "STOP NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Z POWODU CUKRZYCY"

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków we współpracy ze środowiskami zrzeszającymi osoby chore zapraszają na bezpłatne badania między innymi: poziomu glukozy we krwi, analizy parametrów ciała oraz badania wzroku.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Koalicji-Cukrzyca, podaje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego około 1/3 z tych osób – ponad 1milion –pozostaje niezdiagnozowanych. Oznacza to, że co jedenasta osoba w Polsce cierpi na cukrzycę.

Nieleczona cukrzyca jest przyczyną bardzo groźnych powikłań miedzy innymi niewydolności nerek, ślepoty czy też konieczności amputacji kończyn wskutek tzw. Stopy cukrzycowej. Akcja daje możliwość uniknięcia tych powikłań, osobistych i rodzinnych dramatów, które być może dowiedzą się o znacznie podwyższonym poziomie glukozy we krwi oraz o konieczności zgłoszenia się do lekarza lub podjęcia zdecydowanych działań profilaktycznych.

Bezpłatne badania wad postawy:
 https://www.exposilesia.pl/images/logo/logo_koordynacja_mst.gif

Firma KOORDYNACJA Mariusz Strzecha będzie przeprowadzała nieodpłatnie dla wszystkich uczestników komputerową diagnostykę stóp i postawy ciała z wykorzystaniem systemu

FreeMED POSTURE. Oferujemy Państwu wykonanie 5 badań. Oceny anatomii i wysklepienia stóp na Podoskanerze 2D FootCAD, analizy dystrybucji ciśnień na podeszwowej stronie stóp w statyce i podczas chodu na platformie baropodometrycznej FreeMED, oceny postawy w 2D

z wykorzystaniem oprogramowania Videografia oraz skan stóp w 3D, który stanowi podstawę

do wykonania indywidualnych wkładek ortopedycznych. Diagnostyka będzie przeprowadzana przez fizjoterapeutów. Każdy przebadany otrzyma od nas wyniki swoich badań, a także możliwość zamówienia indywidualnych, projektowanych komputerowo wkładek 3D popartych naszymi badaniami.

 

 
"Niepełnosprawni za kierownicą"- pokazy pojazdów, profesjonalne doradztwo:

 

 

Instytut Transportu Samochodowego (ITS) Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych od wielu lat jest otwarty na środowisko motoryzacyjne osób

z ograniczeniami motorycznymi. Działanie to jest zgodne z misją Instytutu – prowadzeniem, koordynacją, upowszechnianiem badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego.

Prowadzone w Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych projekty, a także zaangażowanie i otwartość na potrzeby drugiego człowieka, znajdują przełożenie na konkretne działania systemowe. W ramach Centrum działa również Ogólnopolski Punkt Informacji

o Usługach Motoryzacyjnych, w którym osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, lekarze orzecznicy, dealerzy pojazdów, adaptatorzy

i inne zainteresowane osoby mogą uzyskać fachową informację dotyczącą wielu zagadnień związanych z mobilnością. W trakcie Targów zespół CUM zaprezentuje 4 samochody z adaptacjami oraz będzie prowadzić konsultacje związane z motoryzacją adresowaną osobom

z niepełnosprawnościami.