OILexpo

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu

1 - 3 października 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"

Rejestracja Zwiedzających na
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX
Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo
Salon Automatyzacji dla Automotive TOOLEX dla Automotive
Salon Łożysk i Elementów Napędowych Przemysł w Ruchu

Po dokonaniu rejestracji on-line otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail Kupon Rejestracyjny, upoważniający do zakupu ulgowego biletu wstępu na targi [20 PLN brutto].

Rejestracja obowiązuje również osoby posiadające ZAPROSZENIA. Zaproszenie z pieczęcią Expo Silesia lub Wystawcy z Kuponem Rejestracyjnym upoważnia do bezpłatnego wstępu na Targi. Zaproszenie bez pieczęci z Kuponem Rejestracyjnym upoważnia do zakupu ulgowego biletu wstępu na targi.

Wydrukuj otrzymany Kupon Rejestracyjny i zabierz do okazania w Punkcie Obsługi Zwiedzających lub okaż kupon na urządzeniu mobilnym. Kupon Rejestracyjny jest ważny dla 1 osoby, której dane figurują w formularzu.

Wypełnienie poniższego formularza i przesłanie do Expo Silesia sp. z o.o. jest wyrażaniem przez Panią/Pana zgody na gromadzenie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Expo Silesia sp. z o.o. w celach marketingowych.

Registration for visitors of:
International Fair of Machine Tools, Tools and Processing Technology TOOLEX
Trade Fair for Oils, Lubricants and Process Fluids in Industry OILexpo
TOOLEX dla Automotive
Showroom of Bearings and Drive Components Przemysł w Ruchu


You will register in the Expo Silesia's Visitors database and will receive by e-mail a REGISTRATION CONFIRMATION which will entitle you to buy a single entry ticket at a reduced price [20 PLN].

The registration is also valid for persons with INVITATIONS. The INVITATION stamped by Expo Silesia or Exhibitor together with the REGISTRATION CONFIRMATION entitles you to free single entrance. The INVITATION not stamped by Expo Silesia or Exhibitor together with the REGISTRATION CONFIRMATION will entitle you to buy a single entry ticket at a reduced price.

Please print the REGISTRATION CONFIRMATION or keep it on your mobile device and present it in the Visitors' Information. The REGISTRATION CONFIRMATION is valid for one person, whose data are send through this form.

By filling in and sending this form you give Expo Silesia the consent to collect and process your personal data for marketing purposes.* pola wymagane / required fields

Targi / Fair: *

Imię / Name: *

Nazwisko / Surname: *

Firma / Company: *

Ulica / Street: *

Numer / Number: *

Miasto / City: *

Kod pocztowy / Post code: *

Stanowisko / Position: *

Branża / Trade: *

Nr. telefonu / Phone number: *

e-mail: *


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na powyższe uniemożliwia rejestrację w serwisie.

It is voluntary to provide personal data, but the lack of consent to the above makes it impossible to register in the service.