Najbliższe imprezy

Folder Expo
Zapraszamy do zapoznania się z naszym folderem, z którego dowiecie się Państwo wszystkiego co najważniejsze o Expo Silesia, nowym obiekcie targowym w aglomeracji śląskiej.
Kolporter EXPO - Targi, Wystawy, Konferencje
Współpraca
Strony internetowe instytucji współpracujących z Expo Silesia.

Aktualności
Targi Hydro-Silesia z labiryntem edukacyjnym. 
(2016-10-24) wróć do strony głównej


W Expo Silesia zakończyła się 8. edycja Targów Technologii i Urządzeń Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia , Targów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE oraz Targów Analityki, Techniki i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB. W ramach Targów nie zabrakło spotkań i dyskusji merytorycznych, spośród których szczególnym zainteresowaniem cieszyło się Śląsko-Zagłębiowskie Forum Wodne. W ramach Forum odbył się niezwykle ważny i ciekawy panel ekspercki „Nowe Prawo Wodne” zorganizowany przez Śląski Klaster Wodny, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Równie interesująco wyglądał także drugi panel ekspercki „Wyzwania gospodarki wodami deszczowymi w obszarach intensywnego rozwoju”, który powstał przy współpracy z Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Hobas System Polska Sp. z o.o. Drugiego dnia targów odbyło się spotkanie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.
Tegoroczną nowością i niewątpliwą atrakcją wydarzenia była Strefa „HydroSilesia dla Edukacji”, w ramach której wraz z Partnerami: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Katowickimi Wodociągami oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu edukowaliśmy najmłodszych mieszkańców regionu nt. racjonalnego gospodarowania wodą i ochrony środowiska, a także kreowaliśmy u nich postawy proekologiczne. Strefę „HydroSilesia dla Edukacji” odwiedziło ponad 1000 zaproszonych przedszkolaków i uczniów z przedszkoli i szkół naszego regionu. Ich zadaniem było pokonanie specjalnie przygotowanego labiryntu edukacyjnym, gdzie czekały na nich liczne warsztaty, pogadanki, eksperymenty i zabawy związane z wodą.