Gala Rozdania Nagród

Nagrody Polskiej Branży Druku 3D

27 lutego 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"

Rejestracja Zwiedzających na
Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 2019
Salon Technologii i Materiałów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting 2019
Salon Logistyki i Magazynowania w Przemyśle LOGISTEX 2019
organizowane w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu,
ul. Braci Mieroszewskich 124 w dniach
27-28 lutego 2019 r.

Rejestracja dokonana do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 20:00 uprawnia do bezpłatnego wstępu na targi.

Rejestracja dokonana po wyżej wskazanym terminie upoważnia do zakupu biletu ulgowego w cenie 10 zł.


Rejestracja obowiązuje również osoby posiadające ZAPROSZENIA, które chcą skorzystać z wstępu bezpłatnego.

Registration for visitors of: Trade Fair for Suppliers of Maintenance Products and Industrial Technology INDUSTRYmeeting 2019
Showroom for Composite Technologies and Materials KOMPOZYTmeeting 2019
Showroom of Logistics and Storage in Industry LOGISTEX 2019
organized in Expo Silesia Exhibition Centre in Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124,
27 - 28 February 2019

Registration made by 26th February, 2019 8:00 p.m. will entitle you to free entrance.

Registration made after that time will entitle you to buy a discount ticket for 10 PLN.


The registration is also valid for persons with INVITATIONS who are entitled to free entrance.* pola wymagane / required fields

Targi / Fair: *

Imię / Name: *

Nazwisko / Surname: *

Firma / Company: *

Ulica / Street: *

Numer / Number: *

Miasto / City: *

Kod pocztowy / Post code: *

Stanowisko / Position: *

Branża / Trade: *

Nr. telefonu / Phone number: *

e-mail: *


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na powyższe uniemożliwia rejestrację w serwisie.

It is voluntary to provide personal data, but the lack of consent to the above makes it impossible to register in the service.