My Account

Home > My Account

Background

Login

Register

A password will be sent to your email address.

Administratorem danych osobowych jest Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, NIP 9591726258; kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN www.exposilesia.pl


NEWSLETTER

Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Background