MELIORACJE

Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych

26 - 27 października 2016

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR" 

Dziękujemy za udział w 6. Targach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE 2016

 

Wydarzenie odbyło się w dniach 26-27 października 2016r w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu

 

Targi MELIORACJE koncentrują się na wielu ważnych zagadnieniach z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych, kompleksowych instalacji dla przemysłu oraz hydrotechniki. Tradycyjnie specjaliści mogli zapoznać się z aktualną ofertą maszyn, zaplanować zakup niezbędnych urządzeń, a także poszerzyć własną wiedzę. 

  

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Firmy wykonujące usługi melioracyjne, producentów i dystrybutorów sprzętu specjalistycznego, firmy z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej, , reprezentantów branży urządzeń wodnych i budownictwa hydrotechnicznego, jednostki naukowe i wydawnictwa branżowe. 

 


   

 


 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

 

 Śląsko – Zagłębiowskie Forum Wodne 


Panel Ekspercki: "Nowe Prawo Wodne"
  Organizatorzy: Śląski Klaster Wodny, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa      
  Śląskiego i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A


Seminarium na temat "Wyzwania gospodarki wodami deszczowymi w obszarach
   intensywnego rozwoju".

  Organizator: Główny Instytut Górnictwa, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych    
  w Katowicach oraz Firma Hobas System Polska Sp. z o.o. 


Seminarium pn. „Jak uzyskać Świadectwo Weryfikacji ETV UE dla innowacyjnej
   technologii wodno-ściekowej w ramach Programu Weryfikacji Technologii
   Środowiskowych Unii Europejskiej”

  Organizator: Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych                                         
  więcej informacji o seminarium: http://www.ietu.katowice.pl/aktual/technologie
  /konferencja_2016.htm
                                                   

 

 Równolegle z Targami MELIORACJE odbyły się:

 

8. Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia

 

8. Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB