LOGISTEX

Salon Logistyki i Magazynowania

24 - 25 kwietnia 2018

Dziękujemy za udział! Zapraszamy za rok!

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Panel dyskusyjny "Logistyka i magazynowanie. Szanse i wyzwania dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii", który odbył się 24 kwietnia br. podczas targów LOGISTEX w Expo Silesia, w Sosnowcu


Pobierz program. 

 
Wydarzenie otwarte zostało prezentacją wprowadzającą poświęconą „Dostępności terenów inwestycyjnych i powierzchni magazynowych na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii”, wygłoszona przez Mateusza Iłowieckiego, Senior Consultant JLL.
 

O możliwościach i potencjale usług dla branży w swojej prezentacji „Infrastruktura i usługi wspomagające przechowywanie/ magazynowanie towarów” opowiedział Adam Kuczek, Dyrektor Działu Zarządzania Majątkiem i Inwestycji, Euroterminal Sławków.
 
Na Państwa pytania w sesji Questions & Answers odpowiadali zaproszeni goście.
 
Najwyższą jakość merytoryczną spotkania zagwarantowali organizatorzy oraz partnerzy: Expo Silesia, Miasto Dąbrowa Górnicza, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Akademia WSB oraz JLL.
 
Dziękujemy za uczestnictwo!