Budoucnost patří kompozitům!
Odvětví kompozity v únoru na Expo Silesia!


Expo Silesia vás zve k účasti na dalším ročníku veletrhu věnovaného kompozitům – setkání nových technologií a kompozitních materiálů KOMPOZYTmeeting, které se bude konat 27 – 28 února 2019 v Konferenčním a Veletrľním Centru Expo Silesia v Sosnovcu.

KOMPOZYTmeeting je vynikající příleľitostí prezentovat své produkty, získat nové kontakty a znalosti v odvětví kompozitů. V rámci veletrhu se představí společnosti, organizace, instituce a specializovaná vydavatelství spojené s výrobou a aplikací kompozitních materiálů.

Začátek roku je vhodná doba k aktualizaci existujících kontaktů a zároveň k navázání nových obchodních vztahů. Společnosti budou mít díky prezentaci na veletrhu příleľitost ukázat trhové novinky a prezentovat stávající řešení a produkty tak, aby měli návštěvníci přehled o inovativních technologických řešeních.
 


 

Slezské aglomerace je nepopiratelně největším průmyslovým trhem v Polsku. Umístění Setkání KOMPOZYTmeeting v jejím centru je významnou výhodou této události. Právě tady, v jiľní části země, mají lídři trhu svá klíčová výrobní centra: automotive, strojní průmysl, topící technika a instalace, domácí spotřebiče.

Setkání KOMPOZYTmeeting se bude konat v rámci veletrhu Údrľba a Průmyslové Technologie INDUSTRYmeeting, který je zaměřen na klíčové průmyslové technologie. Tematický rozsah veletrhu zahrnuje např.: mechaniku a nástroje, elektroniku a elektrické systémy, servis a podpora výroby, BOZP, průmyslu 4.0, IT v průmyslu, výrobní logistiku, automatizaci a robotiku, hydrauliku a pneumatiku, vzdělávání a školení, instituce a průmyslová média.

Veletrh bude doprovázen zónou konzultací a seminářů, která je příleľitostí k prohloubení znalostí mezi profesionály. Podle vzoru minulého ročníku proběhne seminář pod názvem: Kompozitní Materiály v Průmyslu. Nebudou chybět ani přednášky věnované BOZP a semináře týkající se výrobou a údrľbou v průmyslových závodech. Novinkou na veletrhu bude zvláštní oblast vyhrazená pro Průmysl 4.0, v níľ se budete moci zúčastnit přednášek o nové průmyslové revoluci, která se v současnosti odehrává před našima očima.

Kvalitu veletrhu zajiš»uje početní skupina silných partnerů: institucí z odvětví, univerzit a médií, které událost podpořily a zajiš»ují, její formální stránku.

Víceinformací o veletrhu naleznete na  www.kompozytmeeting.pl


ZÚČASTNĚTE SE NA TVORBĚ VELETRHU S NÁMI.