HydroSilesia

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej

26 - 27 października 2016

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR" 

 Dziękujemy za udział  w 8. Targach Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2016

 

Wydarzenie odbyło się w dniach 26-27 października 2016r w Centrum Targowo-Konferencyjnym
Expo Silesia w Sosnowcu


Targi HydroSilesia to tradycyjne już spotkanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, podczas którego corocznie liczne grono specjalistów zapoznaje się z najnowszymi, innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu technologicznego procesu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji osadów ściekowych, inteligentnego opomiarowania, armatury wod-kan. 

 
     


Targi HydroSilesia to także forum dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi branży. Wzorem lat ubiegłych wystawie towarzyszyć będą konferencje i seminaria, będące źródłem wysoce specjalistycznej wiedzy.

 


 
 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

 

 Śląsko – Zagłębiowskie Forum Wodne 


Panel Ekspercki: "Nowe Prawo Wodne"
  Organizatorzy: Śląsk Klaster Wodny, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa  
  Śląskiego i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.


Seminarium na temat "Wyzwania gospodarki wodami deszczowymi w obszarach
   intensywnego rozwoju".

  Organizator: Główny Instytut Górnictwa, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych    
  w Katowicach oraz Firma Hobas System Polska Sp. z o.o. 


Seminarium pn. „Jak uzyskać Świadectwo Weryfikacji ETV UE dla innowacyjnej
  technologii wodno-ściekowej w ramach Programu Weryfikacji Technologii
  Środowiskowych Unii Europejskiej”

  Organizator: Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych                                        
  więcej informacji o seminarium: http://www.ietu.katowice.pl/aktual/technologie  
  /konferencja_2016.htm

 

Równolegle z Targami HydroSilesia odbyły się:

8. Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLab 

6. Targi Melioracji i Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych

MELIORACJE