EXPOForest

Salon Gospodarki Leśnej

5 - 7 kwietnia 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Zakres branżowy EXPOForest:

 • narzędzia, maszyny i urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna
 • narzędzia, maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i tartacznego
 • gospodarka łowiecka
 • odzież ochronna i sorty mundurowe
 • pojazdy i środki łączności
 • hodowle i użytkowanie lasu
 • środki ochrony lasu i ochrona przeciwpożarowa
 • szkółkarstwo i nasiennictwo
 • systemy informatyczne, instrumenty pomiarowe
 • odnawialne źródła energii
 • ekologiczne systemy grzewcze
 • certyfikacja drewna
 • szkolenia specjalistyczne
 • impregnacja i chemia do drewna
 • materiały opałowe i uboczne
 • leasing maszyn
 
 
Do uczestnictwa w EXPOForest zapraszamy:

 • pracowników Lasów Państwowych, RDLP, nadleśnictw i parków narodowych
 • przedsiębiorców leśnych
 • pracowników wydziałów ochrony środowiska
 • przedstawicieli zakładów usług leśnych i biur urządzenia lasu
 • pracowników Straży Leśnej
 • przedsiębiorców leśnych
 • pracowników tartaków
 • producentów mebli i wyrobów stolarskich
 • pracowników zakładów papiernicznych
 • dystrybutorów drewna i produktów pochodzenia leśnego
 • pracowników zakładów obróbki i przerobu drewna
 • myśliwych i rolników
 • pracowników naukowych
 • studentów wydziałów leśnych i uczniów, szkół o profilu leśnym