EXPOForest

Salon Gospodarki Leśnej

5 - 7 kwietnia 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Zakres branżowy EXPOForest:

• narzędzia, maszyny i urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna
• narzędzia, maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i tartacznego
• wyroby z drewna
• gospodarka łowiecka
• odzież ochronna i sorty mundurowe
• pojazdy i środki łączności
• hodowle i użytkowanie lasu
• środki ochrony lasu i ochrona przeciwpożarowa
• szkółkarstwo i nasiennictwo
• systemy informatyczne, instrumenty pomiarowe
• odnawialne źródła energii
• ekologiczne systemy grzewcze
 
 
Do uczestnictwa w EXPOForest zapraszamy:

• pracowników Lasów Państwowych, RDLP, nadleśnictw i parków narodowych
• przedsiębiorców leśnych
• pracowników wydziałów ochrony środowiska
• przedstawicieli zakładów leśnych i biur urządzenia lasu
• myśliwych i rolników
• pracowników naukowych
• studentów wydziałów leśnych i uczniów, szkół o profilu leśnym