Smart Grid

Konferencja Smart Grid Efektywne Systemy w Energetyce

25 kwietnia 2012

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"W imieniu Expo Silesia pragniemy podziękować Państwu za udział w Konferencji
 
 
„Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce”
 
 
 
 
Tematyka Konferencji skupiła się wokół najnowszych technologii i produktów, służących rozwiązywaniu problemów deficytu pierwotnych źródeł energii, niskiej efektywności wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej oraz świadomym i racjonalnym gospodarowaniu energią.
Podczas Konferencji największe firmy branżowe wygłosiły referaty w następujących sesjach tematycznych:

„Systemy przesyłania energii elektrycznej”

„Osprzęt stosowany w instalacjach elektroenergetycznych”

„Przyrządy pomiarowe w energetyce”
 
 
Prelegenci:
           
      

   

                          
                    
             
          

 

Na mocy porozumienia pomiędzy Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów a Expo Silesia Prezydent Miasta Sosnowca wygłosił referat pt.

 

"Implementacja technologi Smart Grid dla systemu zarządzania energią w budynkach municypalnych gminy Sosnowiec"

 

 

 

Wydarzenie organizowane było przy wsparciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Głównego Instytutu Górnictwa.