BCC Dzieciom

BCC Dzieciom

10 grudnia 2010

W IMIENIU DZIECI DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM MIKOŁAJOM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TEGOROCZNEJ EDYCJI "BCC DZIECIOM". DO ZOBACZENIA ZA ROK !

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"                                                                                     

                      
  

 Szanowni Państwo,

 

       Loża Katowicka BCC wraz z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. zarządcą Międzynarodowego Portu Lotniczego Pyrzowice w Katowicach ogłasza konkurs plastyczny dla Waszych Podopiecznych  pt. „Zielony Śląsk". Jego tematem przewodnim jest ukazanie przyrodniczego obrazu województwa śląskiego.

 

Warunki techniczne: 

  • Prace powinny być wykonane następującymi technikami malarskimi: tempera, akwarele (farby wodne), farby olejne. Prace powinny mieć format 50 cm x 70 cm. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
  • Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna prowadzącego, nazwę placówki lub świetlicy. Na odwrocie pracy powinien znajdować się krótki, maksymalnie trzy zdaniowy, jej opis.
  • Prace należy dostarczyć najpóźniej do 23 listopada br. do siedziby Loży Katowickiej Business Center Club, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice.

 

Nagrody:
Specjalnie powołana Kapituła dokona wyboru zwycięzców konkursu (I, II, III miejsce).

  • Dla placówki, której podopiecznym jest autor zwycięskiej pracy (miejsce I), przygotowano nagrodę w postaci trzygodzinnej wycieczki po Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (w trakcie, której uczestnicy obejrzą część lotniska niedostępną dla pasażerów, poznają m.in. wyposażenie Lotniskowej Straży Ratowniczo Gaśniczej, Działu Eksploatacji Lotniska i spotkają się z Sokolnikiem) oraz zestaw artykułów plastycznych ufundowany przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Ponadto autor pracy nagrodzonej pierwszym miejscem otrzyma nagrodę rzeczową.
  • Nagrodą dla placówki, której podopiecznymi są autorzy prac nagrodzonych drugim i trzecim miejscem przygotowano nagrody w postaci zestawu artykułów plastycznych ufundowany przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Ponadto autorzy prac nagrodzonych drugim i trzecim miejscem otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie imprezy „BCC Dzieciom" w hali Expo Silesia  w dniu 10 grudnia br. 
  

 

Z pozdrowieniami i życzeniami powodzenia w konkursie

 

(-)
Eugeniusz Budniok
Kanclerz Loży Katowickiej BCC
 

                     

(-)
Artur Tomasik
Prezes Zarządu GTL S.A.