HydroSilesia

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej

25 - 26 października 2017

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Śląsko – Zagłębiowskie Forum Wodne
 
 
„Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi”.
 

Organizatorami Forum są: Śląski Klaster Wodny, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Expo Silesia Sp. z o.o*

 

*Osoby zainteresowane uczestnictwem w Forum prosimy o kontakt ze Śląskim Klastrem Wodnym pod nr. tel. 32 60 38 681 lub office@slaskiklasterwodny.pl