EXPOHunting

Międzynarodowe Targi Łowieckie

7 - 9 kwietnia 2017

Dziękujemy za udział w Targach EXPOHunting i zapraszamy do odwiedzenia kolejnej edycji w 2018 roku!


Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu Facebook.

Relacja z targów EXPOHunting 2016

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR" 

PIĄTE POLOWANIE

 

Odgłosy kniei to w większości głosy zwierząt. Bogaty język łowiecki to znaczna ilość określeń, jakich używamy właśnie do określania odgłosów, które możemy usłyszeć podczas łowów. Poniżej podane są tylko niektóre z licznych określeń, ale nie wszystkie z nich to głosy zwierząt łownych. 
 
Wskaż jedną z grup określeń z języka łowieckiego, które NIE dotyczą zwierząt łownych.
 
A. Ględzenie, charkot, chrop, fukanie, stękanie
B. Beczenie, chrząkanie, chrapanie, parskanie
C. Anons, bałuch, bełkotanie, bulgotanie, głoszenie, kwilenie  

 

ODP. PRAWIDŁOWA: C

 

CZWARTE POLOWANIE

Prawo dopuszcza możliwość polowania w nocy na dziki, jednak z uwagi na szczególne warunki wykonywania takich łowów, stawia warunek, kiedy strzał do zwierzyny jest niedopuszczalny. Nie strzela się w nocy do zwierzyny ...


A. w kierunku osad i dróg publicznych

B. jeżeli kąt strzału jest mniejszy niż 30 stopni

C. w okresie kiedy księżyc znajduje się w nowiu

 

ODP. PRAWIDŁOWA:  A

 

 

TRZECIE POLOWANIE
 

W górnej szczęce jeleniowatych występują czasami zęby, które jako trofeum wykorzystuje się do wyrobu biżuterii i ozdób myśliwskich. Są to tak zwane grandle.
Czy grandle to ...


A. siekacze
B. kły
C. zęby przedtrzonowe  ?
 

ODP. PRAWIDŁOWA:  B


 

DRUGIE POLOWANIE

 

Kordelas – Rodzaj białej broni myśliwskiej (długi nóż) służący dawniej łowcom do skłuwania upolowanej zwierzyny. Obecnie służy podczas cere­moniałów myśliwskich oraz używany jest jako element oficjalnego wyjściowego ubioru myśliwego. Skąd się wzięła lub od czego pochodzi nazwa KORDELAS?

 

A. Od nazwiska pierwszego wytwórcy kordelasów

B. Od włoskiego określenia Cortello, Cortellas

C. Od powiedzenia "Kord od lasa" 

 

ODP. PRAWIDŁOWA: B

 

PIERWSZE POLOWANIE

 

Do oznaczania wieku zwierząt łownych stosuje się różne metody i sposoby. Jedną z takich metod jest określanie wieku na podstawie znamienia Stroha. Wobec, którego z gatunków stosujemy tą metodę?


A. sarny europejskiej
B. gęsi gęgawy
C. zająca szaraka

 


ODP. PRAWIDŁOWA: C